Jak pracují kamna na pelety

Úvodní strana / O peletách podrobně / Jak pracují kamna na pelety

Palivem jsou pelety – granulované dřevěné piliny nebo granule z jiného materiálu rostlinného původu bez obsahu pojiva, nebo jiných látek.

Tepelná energie se uvolňuje spalováním pelet, ve spalovací komoře kamen, která je vzduchotěsně uzavřena prosklenými dvířky.

Teplo je předáváno do prostoru u teplovzdušných krbů ventilátorem , v případě kotle napojením na systém ústředního topení.

Celý proces od zapálení kamen až po vypnutí je řízen automaticky.

Stisknutím tlačítka START se uvede celý systém do činnosti. Do deseti minut po startu se pelety vznítí působením horkovzdušného zapalovače. /Po zapálení se zapalovač vypne./ Palivo je automaticky dávkováno do hořáku v množství podle požadovaného výkonu.

U kotle s vlastním termostatem /je součástí dodávky/ nastavíte požadovanou teplotu výstupní vody.

Kotel automaticky teplotu udržuje buď systémem vypnuto/zapnuto, nebo přejde na minimální výkon. V případě zapojení na vnější termostat /není součástí dodávky / lze výkon naprogramovat na denní/týdenní výkony.

Nastavením požadovaného výkonu se automaticky naladí frekvence krokového šnekového podavače, který sype – dávkuje palivo do hořáku.

Spaliny jsou ze spalovací komory nasávány ventilátorem a kouřovodem vyváděny mimo objekt /tzv turbo/. Vzniklým podtlakem se do spalovací komory pod roštem přivádí čerstvý vzduch podporující hoření. Celý proces hoření probíhá v hermeticky uzavřeném prostoru.

 

PŘEDNOSTI  KAMEN NA PELETY VE SROVNÁNÍ SE SPALOVÁNÍM FOSILNÍCH PALIV

V TRADIČNÍCH KAMNECH

 

 • Vysoká účinnost : nad 90% 
 • Větší variabilita v umístění kamen v objektu.
 • Náklady provozu jsou srovnatelné se spalováním hnědého uhlí.
 • Vlastní zažehnutí na pokyn termoregulace.
 • Snadná a bezprašná manipulace s palivem /baleno v 15 nebo 25kg pytlích/
 • Popel tvoří 0,5-3%  objemu paliva / lze použít jako minerální hnojivo/, žádné náklady spojené s likvidací  odpadu.
 • Kamna vydávají stálý a rovnoměrný výkon.
 • Pomocí ventilátoru je teplo rozptylováno do prostoru rovnoměrně na rozdíl od sálavých zdrojů.
 • Bezpečnost provozu je dána vnitřním systémem elektronické ochrany. Hoření probíhá v uzavřeném prostoru, čímž je zaručena bezpečnost i v bezprostředním okolí. Minimální bezpečná vzdálenost od kamen je 15 cm od bočního pláště a 2,5 cm od zadního krytu.
 • Napojení na programovatelnou termoregulaci.
 • Minimální náklady na čištění a údržbu. /hadřík a vysavač/
 • U kotle je i vyřešená otázka umístění expanzní nádrže, teplovodního čerpadla, termostatu,indikátoru tlaku a teploty. Všechny tyto součásti jsou integrální součástí kotle.
 • Kamna designem a živým ohněm plní i dekorační funkci každého interiéru s vytváří atmosféru tepla domova.